Puidust akustiliste seina- ja laemoodulite arendus
Innovatsiooni- ja arendusosak 2021-2027.1.1.14
Akustilised seina- ja laemoodulid leiavad aina enam kasutust erinevates avalikes hoonetes (lennujaamad, kaubanduskeskused, kontorid) kui ka eramajapidamistes. Täna kõrgeim lisandväärtus, mille me oma ettevõtte põhitoodangule (höövelmaterjalile) anname on katusefermid ning viimistletud tooted. Loodavad disainikad seina- ning laemoodulid aitavad täiendavalt luua olulist lisandväärtust läbi akustilisuse, disaini ning innovaatilise paigaldusviisi meie ettevõtte poolt toodetud höövelmaterjalile ja selle jääkidele. Toetuse summa 4320€.


AS Natural ressursitõhususe investeering projekt nr 20.2.02.22-0010

Projekti „AS Natural ressursitõhususe investeering“ eesmärgiks on suurendada ettevõtte tootmise ressursitõhusust ja innovaatilisust. Selleks investeeritakse uude värviliini, mis võimaldab automatiseerida, optimeerida ja kiirendada toodangu värvimist, vähendades nii värvi jääki kui ka praagi tekkimist. Samuti aitab loodav värviliin ettevõttel arendada uusi ja innovaatilisi viimistlustooteid. Projekti eelarve on 5 miljonit eurot, millest 2 miljonit moodustab toetus.


Natural AS roheauditi projekti 20.2.01.23-0036

Natural AS viib perioodil 15.05-14.11.2023 läbi ettevõtte roheauditi. Projekti on rahastanud Euroopa Liit taasterahastu NextGenerationEU vahenditest. Projekti käigus valmis roheaudit ja selle teekaart ning koostati analüüs arendustegevusteks. Projekti maksumus: 20500 € +km, millest rahastati 10 000 €

Info siin: eas.ee/toetused/rohetoetus


Natural sai KIKi meetme „Ettevõtete energia- ja ressursitõhusus“ raames toetust, mille abil viiakse ellu projekt „Natural AS ressursitõhususe investeering"

Natural AS sai meetme „Ettevõtete energia- ja ressursitõhusus” tegevuse „Investeeringud parimasse võimalikku ressursitõhusasse tehnoloogiasse; ressursijuhtimissüsteemide ja toetavate IT-rakenduste toetamine” raames toetust summas 1,7 miljonit eurot, mille abil viiakse perioodil 26.03.2018-31.12.2019 ellu projekt „Natural AS ressursitõhususe investeering“. Projekti raames investeeritakse uue sorteer- ja höövelliini soetamisse ning tootmis- ja ladustamisalade asfalteerimisse. Projekti eesmärgiks on puitu ja diiselkütust kokku hoides saavutada 5%-line ressursisääst tootmisprotsessis. Projekti tulemusena võimaldab uus höövelliin vähendada madalakvaliteedilise höövelmaterjali osakaalu ning höövelliini elektrienergia tarbimist.